Thursday, March 18, 2010

ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์บาลี

เพื่อไม่ให้ตกกระแส ได้ความรู้ด้วย ก็ต้องตามไปอ่านลิงก์ข้างบน

แม้ว่ากระแสบางอย่างอาจจะทำให้กระแสจิตตกก็ตาม

No comments: