Tuesday, March 04, 2008

หัดนั่งขัดสมาธิเพชร

ผมเพิ่งหัดนั่งขัดสมาธิเพชรมาได้สักสามสี่ครั้งเองในรอบหนี่งเดือนที่ผ่านมา อย่างที่เคยได้ยินจากหลวงพ่อปราโมทย์เล่าในซีดีว่า สมัยก่อนท่านไปกราบหลวงปู่สิม ท่านให้ขัดสมาธิเพชร มันเจ็บจริงๆ เราฟังท่านว่างั้นเราก็เลยเข็ดขยาดมานาน แต่ความที่ฟังซีดีหลวงปู่สิมมาเข้าแผ่นที่สี่แล้ว ทั้งบางแผ่นก็ก๊อปแฟ้มเอ็มพีสามเข้า iPod อีก แต่ฟังมาหลายเดือนแล้วก็เพิ่งไปได้แค่นั้น จากที่ได้มาทั้ง ๑๕ แผ่น ที่มีอาจารย์มหิดลท่านหนี่งให้มา เพราะท่านไปได้มาจากวัดถ้าผาปล่อง แผ่นนีงๆก็ยี่สิบกว่าตอน ตอนละประมาณครึ่งชั่วโมง ทุกครั้งๆที่ฟังซีดี หลวงปู่สิมท่านก็จะสั่งนั่งขัดสมาธิเพชรแทบทุกตอน ก็เลยมีศรัทธาตอนแรกฟังไปเราก็ขัดสมาธิราบธรรมดา พอขึ้นซีดีแผ่นที่สามที่สี่ก็อดใจทนหลวงเสียงปู่สั่งไม่ไหว เอาละ(วะ) เจ็บเป็นเจ็บ ผมก็เลยลองหัดเข้า แหม เข้าหนแรกปวดมาก ทั้งตอนเข้าอยู่ครึ่งชั่วโมง และตอนจะแกะขาออกจากที่ไข้วกันไว้ก็ไม่อยากจะง้างเลย มันเจ็บจริงๆ หลังจากทนเจ็บแกะขาออกมาแล้ว ก็ยังต้องนั่งปวดข้อเท้า นั่งขาระบมไปอีกครึ่งชั่วโมง ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินกระย่องกระแย่งอีกต่างหาก พอหนที่สี่แล้วไม่ค่อยเจ็บแล้ว และเห็นประโยชน์ว่านั่งแล้วมันเห็นทุกขเวทนาดีจริงๆ ถ้าฟังจบสิบห้าแผ่นก็คงสิ้นปีนั่นแหละ และตอนนั้นอาจจะเข้ารายวันแล้วก็ได้

รู้สึกถึงพระคุณหลวงปู่ ที่หลวงปู่แม้นิพพานไปเป็นสิบหรือยี่สิบปีมาแล้ว แต่ก็มีศิษยานุศิษย์อุตส่าห์เอาเทปที่อัดตอนท่านสอนไว้ มาลงเป็นเอ็มพีสาม ดีจริงๆ นับเป็นบุญที่ได้ฟังคำสอนของท่าน ขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงทุกวันๆ ทำให้นึกอยากไปเที่ยววัดถ้าผาปล่อง เชียงใหม่ ตะหงิดๆ

No comments: