Friday, August 05, 2005

กรีนพีซ

เมื่อสองสามวันก่อนมีข่าวลง นสพ. ว่าพวกกรีนพีซออกมาประท้วงเรื่อง จีเอ็มโอ ผมไม่ได้ใส่ใจมากนัก แต่ฉุกคิดบางประเด็นขึ้นมา
ประการแรกคือ สงสัยว่า สมาชิกกลุ่มกรีนพีซ เนี่ยจบมีใครมาทางสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพกัน และรู้ถ่องแท้ในวิชาทาง ชีวเคมี และ อณูชีววิทยา บ้างหรือเปล่า ผมอาจจะมีอคติก็ได้ แต่คาดเดาเอาว่า ถ้ามีใครในกลุ่มนั้นเคยเรียนสองวิชานั่นมาบ้างก็คงจะน้อยตัวเล็มที และคนจำนวนน้อยเหล่านั้น ก็คงจะไม่ได้เกรดสูงกว่า ซี เพราะผมเห็นกลัวกันจัง เรื่อง จีเอ็มโอ และพยายามสร้างภาพให้สังคมกลัวจนเป็นประสาทตามพวกเขาไปด้วย ถ้าใครจะถามผมว่าเคยกินพืชจีเอ็มโอมาหรือยัง ก็บอกว่าเคยแล้ว และก็ยังสบายดีมาหลายปี แต่ถ้าผมจะถามพวกกรีนพีซดูบ้างว่า สมมุติว่าให้เลือก ระหว่าง น้ำผลไม้คั้นจากพืชจีเอ็มโอ กับน้ำเปล่าเจือยาฆ่าแมลงลงไปแค่หนึ่งหยด จะให้ดื่มคุณจะเลือกอันไหน ถ้าชาวกรีนพีซจะเลือกอย่างหลัง ผมว่าก็จะเห็นได้ว่าใครมีอคติจนเกินพอดี

ผมไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทำจีเอ็มโอ แต่เคยเรียนและเข้าใจวิชาชีวเคมี กับ อณูชีววิทยา เป็นอย่างดี และเห็นว่า สภาวะของโลกไม่ได้อยู่นิ่ง ในอีกหลายสิบปีข้างหน้า เมื่อโลกหมดแล้วซึ่ง germplasm จริงๆ (ตอนนี้ก็แทบจะหมดแล้ว) โลกจะต้องการเท็คนิค transgenic อย่างเลี่ยงไม่พ้น เช่น เมื่อโลกร้อนขึ้น พืชสายพันธุ์ปัจจุบันเลิกออกดอกออกผล ตอนนั้นเราจะเลี่ยงไม่ใช้ไม่ได้

No comments: