Monday, August 01, 2005

กรมทางฯคงไม่รู้จักคำว่า ฟลักซ์

ขอบ่นสักที อุตส่าห์มาทำงานตอนเช้า ให้มีอันอารมณ์ขุ่นใจ
วิศวกรกรมทางหลวงสงสัยจะไม่รู้จักคำนวนฟลักซ์ มันถึงมีคอฃวดเต็มไปหมด ฝนตก รถช้า ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีก
พวกนี้คงได้แต่นั่งเทียนออกแบบถนน เอาดูดีเข้าว่า ตรงทางออกจากสายด่วนด้านใน ทำไมไม่ทำให้มันกว้างๆ ชาวบ้านต้องมาแย่งกันออก แล้วก็น่าจะให้มีเลนเพิ่ม และก็ตรงหัวเลีี้ยวที่เป็นทางต่างระดับ (เราว่าน่าจะเรียกทางเปลี่ยนระดับมากกว่า) ทำไมมักทำแค่เลนเดียว ไม่เผื่อการจราจรไว้บ้าง คงกะว่า ในอนาคต รถมากขึ้นค่อยทุบทิ้งสร้างใหม่ละมัง คงจะได้ฟันค่าคอมฯในอนาคตได้อีก
รู้สึกตัวว่าเช้านี้เข้าทำนอง น๊อตหลุด
(โพสต์จากแม็คฯ)

No comments: