Friday, August 05, 2005

ซิสเต็ม ไดนามิกส์

ไปฟังสัมมนาที่ ไบโอเท็ค (อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี) มาเมื่อวาน เป็นเรื่อง ซิลเต็ม ไดนามิกส์ (system dynamics) ซึ่งวิทยากร คือ อาจารย์หมอ บุญส่ง (ที่ คณะแพทย์ฯ รามาธิบดี) ท่านเพิ่งไปเข้าคอร์สมาจาก เอ็มไอที มาไม่นาน ฟังดูก็เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ศึกษา complex system ได้ทั้งทาง การบริหารจัดการองค์กรหรือบริษัท และ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ยังได้ แนวคิดก็คือ ต้องแยกองค์ประกอบของระบบที่เราจะศึกษาเป็นส่วนๆ เขียนเป็นแผนภูมิ อย่างเช่น causal diagram หรือ stock and flows diagram จากนั้นก็ไปทำ computer simulation ผมคิดเอาในใจว่า ถ้าจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้จัดทำยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ด้วยก็ยังได้
มีแนะนำโปรแกรมมาใช้ทำสถานการณ์จำลองด้วย เช่น VenSim หรือ PowerSim ไม่รู้มีโอเพ่นซอสต์โปรแกรมบ้างหรือเปล่า

No comments: