Monday, July 25, 2005

โปรแกรมสำหรับสร้างและสลับเปลี่ยน เดสก์ท็อปบนแม็คฯ

แม้จะมี เอ๊กซโพเซ่ แต่ก็ยังรู้สึกไม่พออยู่ดี ผมยังอยากได้พื้นที่ทำงานหลายๆพื้นที่บนแม็คฯ ให้เหมือนลินุกส์ เพื่อนผมเลยแนะนำให้ผมไปดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับทำเดสก์ท็อปหลายๆอัน และเปลี่ยนไปมาได้บนแม็คฯ เป็นของ CodeTec ผมลองใช้ดูมาหลายวันแล้ว รู้สึกว่าใช้ได้ดี ทำให้เหมือนกับลินุกส์ ที่มีหลายเดสก์ท็อป สงสัยว่า พอหมดอายุที่ให้ทดลองใช้ ผมจะต้องเสียเงินซื้อเสียแล้ว แต่ไม่ค่อยแพง ดูเหมือนจะแค่ ๔๐ เหรียญสหรัฐฯ

โพสต์จากแม็คฯ ไทเกอร์

No comments: