Saturday, December 14, 2013

หลักธรรมล้ำลึกของพุทธศาสนา

หากมีผู้ใฝ่ในธรรม อยากรู้หลักปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงธรรมในระดับลึกสุดของพุทธศาสนา ผมขอแนะนำว่าท่านควรดู การบรรยายธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (ในคลิปตอนที่ ๔) แสดงที่ บ้านจิตสบาย ตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ฝังไว้ข้างล่างนี้ หรือว่า อยากจะย้อนไปดูตั้งแต่คลิปที่ ๑ ด้วยก็ตามแต่ผมขอกราบนมัสการระลึกถึงในพระคุณของ หลวงพ่อฯ ซึ่งผมเคารพเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งของผม ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสก้าวหน้าในทางธรรมมาจนถึงจุดนี้ได้

และ ขอขอบคุณเจ้าของคลิป ที่ผมฝังไว้ในโพสต์นี้ด้วยครับ
No comments: