Friday, December 21, 2012

บริษัทยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจการประมวลผลทางภาษามากขึ้น


มีข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ผมมองข้ามไปในตอนแรก คือข่าวเรื่องกูเกิ้ลจ้าง Ray Kurzweil นักลงทุนกิจการใหม่ นักอนาคตวิทยา เข้าไปเป็นหัวหน้าทีมวิจัยทางภาษา ให้กูเกิ้ล

น่าสนใจว่า เขาเป็นคนต้ังบริษัทหนึ่งที่พัฒนาระบบซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาษาขึ้นมา จนกลายมาเป็น Siri ในปัจจุบัน

วีดิโอที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ (๔๐ นาที) น่าสนใจ พอให้เราเข้าใจวิสัยทัศน์ของเขา อาจจะทำให้เราเห็นทิศทางได้ว่า พัฒนาการทางด้้าน เพิ่มองค์ความรู้ของกูเกิ้ลกำลังจะไปทางไหน


No comments: