Friday, September 15, 2006

แง่คิดจาก ดร. อาจอง

ไปฟัง ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายมาเมื่อวาน ที่ สวทช. มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็น

๑ การเรียนในโรงเรียนนั้น การสร้างคนดีสำคัญที่สุด นักเรียนของอาจารย์นั่้น แม้แต่เด็กเจ็ดขวบก็ยังคิดถึงการให้ การเอื้อเฟื้อผู้อื่น เด็กคนหนึ่งบอกว่าโตแล้วอยากเป็นขั้นบันได เพื่อว่าจะให้คนอื่นก้าวไปบนตัวเขาไปสู่ความสำเร็จ แม้ตัวเองจะเจ็บบ้างก็ไม่เป็นไร นี่คือเด็กเจ็ดขวบของโรงเรียนสัตยาไส ที่เข้าสมาธิในห้องพระทุกเช้าตอนตึห้าครึ่ง น่าเลื่อมใสทีเดียว

๒ อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมากมาย เรื่องคนหลายๆคน รวมทั้งนิวตัน และ ไอน์สไตน์ ที่ประสบความสำเร็จในการทำสมาธิ จนความหยั่งรู้ผุดขึ้นมาเอง รวมทั้งอาจารย์ด้วย
อาจารย์แนะว่า ถ้ามีคำถามที่อยากรู้คำตอบให้ตั้งคำถามก่อนนั่งสมาธิ แล้วในที่สุด คำตอบจะออกมาเองให้เรารู้ในใจ ผมคิดว่าผมจะลองเอามาใช้ดูบ้าง

๓ อาจารย์แนะวิธีเรียนอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ เรียนในขณะหลับ ใช้เทปเปิดในขณะนอนหลับ ฟังซ้ำๆไปมา ตื่นขึ้นมาจะจำได้ เพราะขณะหลับนั้นจิตใต้สำนึกไม่ได้หลับไปด้วย

๔ อาจารย์ยังพูดแย้มถึงพลังงานรูปใหม่ให้นักวิจัยไทยฟังถึง อย่างน้อยสองครั้ง เป็นพลังงานที่ทรงพลังยิ่งกว่าพลังงานใดๆ จะยังให้มนุษย์สามารถเดินทางไปที่ใดๆแม้สุดกาแล็กซี่ได้ในพริบตา ท่านรู้ได้จากการเข้าสมาธิ จนเกิดจิตพุทธะเกิดขึ้น แต่ท่านจะไม่เปิดเผยความลับดับกล่าว เพราะกลัวมหาอำนาจเอาไปใช้สร้างอาวุธเพื่อประหัตประหารผู้คน

No comments: