Saturday, May 13, 2006

วันวิสาขบูชา วันไหนแน่

ปฏิทินเมืองไทยบอกว่าวันวิสาขบูชาปี ๒๕๔๙ นี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม แต่ดูจากเว็บเห็นบอกว่าวันจันทร์เต็มดวงคือวันเสาร์ วันนี้ จำได้ว่าเคยอ่านเจอมานานแล้วว่า ปฏิทินไทยทางจันทรคติคลาดเคลื่อนเรื่องวันเต็มดวงไป ๑ วัน เมื่อเทียบกับหลายประเทศเพื่อนบ้าน สงสัยนี้เข้าอีหรอบเดิมอีกแล้ว


อย่างไรก็ดี ขออนุญาตสำเนารูปมาที่เขาเวียนเทียนกันเมื่อวานไว้จากเจ้าของ ณ ที่นี้ เป็นภาพที่วัดมเหยงศ์ อยุธยา ดึงมาจาก บางกอกโพสต์ มาแปะไว้ที่นี่พอเป็นบรรยากาศ วัดนี้ผมชอบมาก เพราะเป็นวัดสำคัญตั้งแต่สมัยอโยธยา (ก่อนกรุงศรีอยุธยา) ต่อมาเป็นวัดร้าง จนกระทั่งพระอาจารย์สุรศักดิ์ท่านไปตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นที่นี่ ตอนนี้เลยมีคนเห็นความสำคัญของวัดนี้มากขื๋น หวังว่าปีหน้าอาจจะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่สำนักของท่าน แต่ตารางนานหน่อย คือท่านมักจะจัด ๙ วัน ต้องถือศีลแปดด้วย

No comments: