Saturday, May 06, 2006

สร้างภาพเล่นๆ


ไปเจอลิงก์มา ก็เลยลองเล่นดู และก็ผลิตรูปออกมาที่เห็นนี่แหละ เนึ้อความเป็นคาถาภาษาบาลี ที่ต้องท่องเพราะมักจะออกสอบ

อยากทำรูปมั่งก็ไปที่
http://www.hetemeel.com/einsteinform.php

No comments: