Tuesday, May 02, 2006

ฮาร์ดดิสก์ 750 GB

มีข่าวว่าเพิ่งออกมาใหม่ ไม่นานหลังมีข่าวจากผู้ผลิตฮาร์ดิสก์อย่าง Seagate ว่ามี vertical storage technology ทำให้เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้มากขึ้น ตอนนี้ราคา 600 เหรียญ ใช้ FireWire400/800 / USB 2.0 

ผมเดาเอาว่า ปีหน้าราคาน่าจะลงมาแยะ ในสองปีราคาอาจจะเหลือเพียงครึ่งเดียว น่าสนใจสำหรับพวกที่ข้อมูลมหาศาลอย่างพวกเราบางคน

No comments: