Sunday, November 24, 2013

เยอรมันจะใช้โทรศัพท์ป้องกันการดักฟัง


รัฐบาลเยอรมัน จะใช้โทรศัพท์ซึ่งมีโปรแกรมป้องกันการดักฟัง เพื่อป้องกันการสอดแนมของประเทศอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐ ตามข่าวนี้

เข้าใจว่า เป็นโปรแกรมพัฒนาขึ้นสำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ แอนดรอยโอเอส เพราะข่าวระบุว่า โปรแกรมนี้เข้าไม่ได้กับระบบไอโฟน เพราะรัฐบาลเยอรมันจะทะยอยลดการใช้ไอโฟนของแอปเปิ้ลลงไปเรื่อยๆ

จริงๆ แล้ว แอนดรอยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไร แต่พวกเขาเชื่อว่าเขาจะทำให้มันปลอดภัยกว่าได้
เยอรมันจะให้คนในรัฐบาลและพรรคการเมืองหลัก ๒ พรรค ใช้โปรแกรมนี้ในการติดต่อสื่อสาร

เมืองไทยคงไม่จำเป็นในตอนนี้ เพราะว่าคนไทยจำนวนหนึ่งในยุคนี้ดูเหมือนว่าซื้อได้ด้วยเงิน ใครเอาเงินฟาดหัวก็คงจะได้ความลับไป หรือแม้แต่ให้บ่อนทำลายชาติก็เอา น่าสังเวชคนพวกนั้น


No comments: