Friday, November 08, 2013

เรื่องน่าสังเวชของคนในดงขมิ้นที่ยังมีกิเลสหนา


อ่านข่าวเรื่อง กองธรรมสนามหลวง ถึงขนาดต้องมีมาตราการพิเศษ กันข้อสอบรั่ว ในการพิมพ์ข้อสอบนักธรรมชั้นตรี สำหรับสนามสอบ ๑๐๒๗ แห่งแล้ว ผมก็อดรู้สึกระเหี่ยใจไม่ได้
นี่ขนาดการสอบของพระและเณร นะ แสดงให้เห็นว่า ปุถุชนกิเลสหนาในผ้าเหลืองเมืองไทยนั้นมีอยู่พอสมควร ขนาดจะสอบความรู้ง่ายๆ ก็ยังโกง
อ่านข่าวได้ที่ มติชน

ยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้อ่านจากที่ครูบาอาจารย์ที่เคารพของผมรูปหนึ่งท่านพูดกับศิษย์จำนวนหนึ่งว่า ถึงขนาดภิกษุมีพรรษามากบางรูปเอาลายเซ็นของพระผู้ใหญ่ที่อาพาธอยู่ตั้งตำแหน่งให้ตนเองก็ยังมี หรือว่าวัดต่างจังหวัดส่งเรื่องไปขออนุมัติ ถ้าไม่ส่งเงินไปให้ด้วยสักสองแสนบาทก็เงียบเสียก็มี  

สำหรับภิกษุผู้มีสมณศักดิ์บางรูปเหล่านั้น ผมไม่มีมีความเคารพเลย ถือว่าเป็นอลัชชีในผ้าเหลือง กลับรู้สึกสมเพช
ผมเคารพเฉพาะพระอริยสงฆ์เท่านั้น 

No comments: