Sunday, August 14, 2011

ความก้าวหน้าโครงการสร้าง มหาวิทยาลัยสงฆ์ ชัยภูมิผมเพิ่งไปเยี่ยมโครงการสร้าง มหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดชัยภูมิมา เพราะปีที่แล้ว ผมและคณะได้บริจาคเงินไปบางส่วน คราวนี้ได้ไปกราบนมัสการ พระราชภาวนาวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ท่านมาดูแลการก่อสร้างและรอรับญาติโยมอยู่เกือบทุกวัน ในแต่ละวันท่านต้องเดินทางไปกลับจากวัดของท่านวันละ ๑๘๐ ก.ม. ไปกลับ ปราสาทดิน กลางวันที่แดดจ้าและมีความร้อนระอุจากไอแดด ท่านก็นั่งร้อนๆ อยู่ในศาลาเงียบๆ รอต้อนรับพุทธศาสนิกชนผู้มาทำบุญ ผมรู้สึกสงสารท่าน ท่านอายุมากแล้ว แต่ก็ไม่ได้พักในป่าเย็นสบาย ด้วยเมตตาสูงยิ่ง ทำอุทิศตัวท่านทำกิจที่ได้รับการอาราธนามาเพื่อส่วนรวมของสงฆ์

ผมถ่ายภาพมาหลายภาพ เห็นสร้างอยู่ ๒ อาคาร อาคารใหญ่เป็นอาคารเรียนและชั้นบนเป็นที่พัก อีกอาคารเล็กกว่า ผมเข้าใจว่าเป็นห้องสมุดและห้องพักเหมือนกัน ดูเหมือนว่าในโครงการจะมีทั้งหมด ๓ อาคาร ยังขาดเงินอีกมาก แต่พระท่านก็คงทำไปเรื่อยๆ ได้ฟังมาว่าพระท่านดำเนินการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างเอง (ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการสร้างวัดและศาสนสถานในบ้านเรา) ดังนั้น เชื่อว่าจะได้วัสดุก่อสร้างในราคาประหยัด คุ้มเงินบริจาค ใครผ่านไปชัยภูมิ ออกนอกเมืองไปสัก ๕ ก.ม. เลยสี่แยกด้านเหนือที่จะมุ่งไปทาง อช. ภูแลนคา เพียง ๑ ก.ม. กว่าๆ ก็ถึงโครงการ สามารถแวะไปบริจาคเงินทำบุญได้ ที่ศาลาเล็กๆ ด้านหลัง

Note: Visiting construction site for Chaiyaphum's (Buddhist Monk) Sangkha University.


No comments: