Wednesday, June 23, 2010

วีดิโอน่าสนใจ

ผมไม่ค่อยดูทีวี ก็เลยไม่เคยดูรายการตอนนี้ แต่เผอิญไปเจอบนเน็ตโดยบังเอิญ และก็ ไม่ได้รู้จักกับแขกรับเชิญในรายการแต่อย่างใด คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไป ก็เลยลิงก์เอาไว้

รายการเจาะใจ สัมภาษณ์อดีตวิศวกรจากน่าซ่า ได้แง่คิดมากมายครับ

วีดิโอ จากยูทิวบ์

มี ๘ คลิป ผมลิงก์ไปที่คลิปที่ ๕ เร่ิมต้นของช่วงที่สอง

No comments: