Tuesday, June 01, 2010

เพิ่งรู้ว่าคนจำนวนหนึ่งไม่ได้กลิ่นฉุนหลังจากกินหน่อไม้ฝรั่ง

หลังจากกินหน่อไม้ฝรั่ง หรือ แอสพารากัส สักครึ่งชั่วโมง คนบางส่วนเท่านั้น อาจจะสังเกตว่าจะได้กลิ่นเหม็นเขียวฉุนนี้ตอนชิ้งฉ่อง (ยืมสำนวนสาวๆมา) ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้กลิ่น

ฝรั่งก็สังเกตุเหมือนกัน
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสารอะไร

ดูลิงก์บทความข้างบน

No comments: