Sunday, March 29, 2009

หลวงตากำลังสร้างตึกที่โรงพยาบาลอุดร

วันนี้นึกอยากเข้าไปเช็คว่า ตามที่ผมบริจาคผ้าป่าไปหนึ่งกอง เมื่อราวๆสามเดือนก่อน เพื่อร่วมสร้างอาคาร ๑๐ ชั้น ของโรงพยาบาลอุดรธานี โดยความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน นั้นไปถึงไหนแล้ว ก็เจอทันที ท่านเพิ่งพูดถึงว่า ขณะนี้ได้มาแล้วกว่า ๑๑๖ ล้าน จากงบที่ต้องการ ๒๐๐ ล้าน (ดังลิงก์ข้างบน) รู้สึกดีใจ อนุโมทนากับกุศลจิตของคนจำนวนมากที่ร่วมทำบุญกับหลวงตา ภายในปีเดียวได้เกินครึ่งแล้ว ขาดอีกราว ๘๓ ล้านกว่าบาท ผมเชื่อว่าปีหน้าคงจะเสร็จเรียบร้อย
ผมพยายามนึกถึงเรื่องการทำบุญนี้ และการทำบุญอื่นๆในอดีตบ่อยๆ เพื่อให้เป็นอาจิณณกรรม (คำนี้ผมสะกดไม่ผิดหรอก เพราะผมสะกดคำแบบบาลี ผมไม่ได้สะกดแบบราชบัณฑิตสถานกำหนด)

คนที่มาอ่านเจอเรื่องนี้ หากรู้สึกยินดีด้วย ก็จะได้บุญนี้เช่นกัน เป็น ปัตตานุโมทนามัย คือ บุญที่ได้จากการอนุโมทนา แต่จะดียิ่งขึ้น ถ้าผู้อ่านมีศรัทธาร่วมบริจาค โดยการโอนเงินไปร่วมบุญด้วย

No comments: