Friday, May 11, 2007

หนังสือน่าอ่านอีกเล่ม (2)

วันนี้ได้หนังสือฟรีส่งมาจากมติชนสองเล่ม ไม่รู้เนื่องในโอกาสอะไร ไม่ค่อยจะจำ สงสัยเพราะต่ออายุสมาชิกศิลปวัฒนธรรมไปละมัง ดูเหมือนจะบอกรับมาสักสิบปีได้แล้ว

ได้มาสองเล่ม ก็อดไม่ได้ ว่าจะอ่านนิดๆ เลยอ่านยาวจนจบหนึ่งเล่ม ก็คือ หนังสือที่แปลมาจาก หนังสือของ ลินุส ทอร์วาลดส์ ชื่อ จัสฟอร์ฟัน
(Just for fun, by Linus Torvalds & David Diamond)
ในชื่อไทยว่า เอามัน แปลโดยนามปากกว่าว่า eS_U พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน นั่นแหละ
น่าสนใจมาก เพราะผมเป็นทั้ง Unix and Linux User มาก่อน แม้ว่าตอนนี้จะมาเป็น Mac User แล้วก็ตาม ผมจึงเข้าใจที่เขาอธิบายเรื่อง kernel อะไรในโอเอสได้ดีพอควร และเข้าใจเรื่อง Open Source มากขึ้น และผมก็เห็นบางขณะของผมที่มีความสนใจอะไรคล้ายๆกับเขา (เพียงแต่เขากัดติดมากกว่าเท่านั้น)
ได้เข้าใจปรัชญาของเขาที่เขาพยายามอธิบายด้วย เรื่องความหมายของชีวิต และวิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์เกิดเพราะอะไร ก็นับว่าเขามีมุมมองที่ฉลาดดี แต่ความเห็นส่วนตัวผมนั้นใช้พุทธธรรมอธิบายได้ดีกว่า ล้ำลึกกว่าอยู่แล้ว

No comments: