Tuesday, July 18, 2006

ปูเค็ม

ไปกินส้่มตำมา แม่ค้าใส่ปูเค็มมาให้โดยไม่ได้สั่ง เลยรู้สึกว่าคนไทยกินปูเค็มแยะมาก จำได้ว่า กบนอกกะลาเคย ออกรายการ เลยไปค้นดูจากเว็บเจอ
เขาบอกว่า ปูส่วนมากมาจากพม่ากับเขมร อย่างปูพม่าก็เข้ามาตกประมาณเดือนละ ๒๕ ล้านตัว (หรือ ปีละ ๓๐๐ ล้านตัวนั่นเอง) ไม่นับปูเขมรอีกนะเน่ีย ถ้าคูณสองไปก็ตก ปีละห้าหรือหกร้อยล้านตัวเชียวแหละ

http://www.tvburabha.com/new/story_old_kob.asp?id=269

No comments: