Monday, October 31, 2005

สัมภาษณ์ สตีฟ จ๊อบส์ อีกแล้ว

เพิ่งรู้จากบทความนี้ว่า ซีอีโอ ของ แอ้ปเปิ้ล เป็นชาวพุทธ น่าสนใจที่ว่า คนในแคลิฟอร์เนียจำนวนมากถือพุทธกัน

No comments: