Saturday, January 08, 2011

ฟังเพลงมาร์ชทหารบกบ้าง

ผมพยายามระงับความรู้สึกที่ไม่ดีกรณีเขมรมาล้ำชายแดนไทย ฟังเพลงแก้เซ็งนี้ดีกว่า มาร์ชกองทัพบกไทย ผมก็ชอบอีกเหมือนกัน ร้องได้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ เมื่อ สามสิบปีก่อนแล้ว

No comments: