Monday, July 19, 2010

มีการปล่อยแตนเบียนเพื่อทำลายเพลี้ยแป้งที่ขอนแก่น

จากข่าว ลิงก์ข้างต้น
มีการนำเข้าแตนเบียน parasitic wasp, Anagyrus lopezi ที่นำเข้ามาทดลองเลี้ยงขยายพันธุ์เมื่อปีกลาย จากต่างประเทศ และได้มีพิธีปล่อยที่ ขอนแก่น จำนวน 250,000 ตัว โดยปล่อยเป็นคู่ เพื่อให้ไปจัดการกับเพลี้ยแป้ง ของมันสำปะหลัง cassava mealybug ที่ตอนนี้ระบาดในภาคอีสาณ ประมาณ 1.6 ล้านไร่ หรือประมาณ 200,000 hectares

รู้สึกว่าดี ที่มีการใช้ การควบคุมทางชีวภาพ (biological pest control) แทนการใช้ยาฆ่าแมลง

No comments: