Tuesday, July 06, 2010

รูปนี้ขำดี ถ่ายไว้เอง

ผมถ่ายไว้หลายเดือนแล้ว อยู่ในมือถือ เพิ่งเอามาโพสต์ เห็นแล้วขำดี แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ต้องขออนุโมทนา แม่นาคพระโขนง วัดมหาบุษย์ ที่ทำบุญบริจาครถพยาบาล ให้รามา

คนที่ตายไปแล้วก็จริง แต่ผลบุญ และความดียังมีหลงเหลืออยู่นะ


No comments: