Wednesday, June 27, 2007

รู้สึกโง่ๆยังไงชอบกล

ไม่รู้ว่าไปคลิกเว็บอะไรเข้า ลืมไปแล้ว มันมีป๊อบอัพขึ้นมาด้านหลัง ไม่เห็นแต่แรก เป็นข้อความว่า ขออภัย จะต้องเซ็นเซอร์เพราะเป็นเว็บไม่เหมาะสม โดยกระทรวงไอซีที อะไรประมาณนั้น ทำให้รู้สึกว่า ตัวเองโดนหาว่าโง่เสียเต็มประดา ต้องให้มีเจ้าหน้าที่มาเซ็นเซอร์อินเตอร์เน็ตด้วย

ช่วยไม่ได้เพราะมาเกิดเป็นพลเมืองของประเทศด้อยพัฒนาและประชากรด้อยการศึกษา

ถ้าเป็นไอ้กันมันก็จะโวยเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดนละเมิดแล้ว
(แต่อย่าไปพูดกับมันเรื่อง atheist เชียว มันไม่เล่นด้วยหรอก)

No comments: