Thursday, February 01, 2007

สลดใจ

ข่าวออกมาว่า อ. เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิต (3 เมษายน พ.ศ. 2480 -1 กุมภาพันธุ์ 2550) เช้านี้ ด้วยโรคหัวใจ ผมรู้สึกสลดใจ
ครอบครัวผมเป็นแฟนๆการแสดงของท่านอาจารย์มาหลายสิบปี รู้สึกเหมือนท่านเป็นคนกันเองกับพวกเรา
ท่านทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากหันมาสนใจโขน ละคอน และการแสดงอื่นๆของไทย ตลอดจน วัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง

No comments: