Wednesday, February 14, 2007

วิกิทางเลือก Alternative Wiki

มีความพยายามใช้เทคโนโลยีวิกิแต่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ของวิกิเอง ก็กำลังแตกออกเป็น ซิติเซ็นดีอัม หรือ Citizendium
ของไทย มีวิกิภาษาไทยอยู่แล้ว ก็มีความพยายามตั้งอีกอันขึ้นมา เป็น ตลังปัญญาไทย หรือ PanyaThai.or.th
แต่ดูแล้วไม่รู้ว่าจะป้อปปูล่าแค่ไหน ดูเหมือนจะตั้งเป้าไว้ แต่ถ้าไม่มีคนมาร่วมลงแรงก็ไม่เวอร์ค
ผมว่าของที่เคเอ็มไอทำเป็นบล๊อกติดตลาดดีแล้ว เป็น gotoknow.org ก็ดูแล้วใช้ได้ดี สมาชิกก็มาก และก็ดูชอบเขียนกันดี แต่ตัวผมเองยังไม่อาจแบ่งภาคหรือแบ่งเวลาไปลองเขียนที่นั่น

No comments: