Tuesday, February 04, 2014

การเปิดเทอมแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อรับประชาคมอาเซียน


ปีนี้มหาวิทยาลัยไทยทั้งหลายจะเปิดภาคเรียนแรกในเดือนสิงหาคม ทำให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ จะมีปิดเทอมฤดูร้อนนานเป็นพิเศษเฉพาะปีนี้ถึง ๕ เดือน แทนที่จะเป็น ๓ เดือน

การปรับเวลาเปิดเรียนให้ล่าออกไป โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายประชาคมอาเซียน โดยมีผลทำให้เวลาไม่เหมาะกับฤดูกาลในประเทศไทยอีกต่อไปนั้น ผมอยากจะรอดูสถิติปีหน้าว่า ช่วยทำให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนเมืองไทยเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร หรือไม่ แต่อยากจะเดาแบบปรามาสไว้ก่อนว่า ไม่น่าจะมีเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญนัก

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเมืองไทยอาจจะคิดแบบผู้บริหารที่ทำงานห้องแอร์ทั้งหลาย เพราะปกติประชุมคณบดี หรือสภามหาวิทยาลัยก็ใส่สูทประชุมกันในห้องแอร์เย็นเฉียบอยู่แล้ว ไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวกับเขาเท่าไร ห้องเรียนก็ใช่ว่าจะติดแอร์หมดทุกห้องเสียเมื่อไร ถึงห้องเรียนมีแอร์ก็เถอะ การเรียนภาคปลายในปีหน้าซึ่งคงไปจบเอาในฤดูร้อน จะไปจ๊ะเอ๋กับสงกรานต์หรือเปล่าไม่ทราบ แต่เดาว่าค่าไฟก็คงพุ่งขึ้นมา น่าสนใจว่าจะคุ้มไหม ?

No comments: