Wednesday, September 08, 2010

หนังสือ พระไตรปิฎก ที่มีให้อ่านในโรงแรม

ไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง ต่างจังหวัดทางใต้ เห็นว่า มีหนังสือ หนังสือ พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน ตอน เฉพาะพระสูตร ที่ กรมการศาสนา สมัยรัฐบาล นายกสุรยุทธ จัดพิมพ์ เอาไว้ในห้องพัก (เผอิญรู้ว่าเจ้าของโรงแรมเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง คือ หลวงปู่เณรคำ ที่ศรีสะเกษ) ก็รู้สึกว่าดี ได้อ่านดูหลายชั่วโมงก่อนนอน ขอชมว่า จัดพิมพ์ด้วยความปราณีตพอควร ตัวโต อ่านง่าย

แต่ขอติหน่อยเหอะ เราก็รู้ๆอยู่ว่า เป็นหนังสือของท่าน อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ ท่านแปลภาษาบาลีจากพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม และย่อความไว้เป็นภาษาไทย และตอนนี้ ท่านผู้แปลและเรียบเรียงเสียชีวิตไปนานแล้ว เข้าใจว่า ลิขสิทธิ์เป็นของ มหามกุฏราชวิทยาลัย
ไม่เห็นมีที่ไหนในหนังสือ ให้ข้อมูลไว้เป็นเกียรติเลยว่าใครเป็นผู้แปลและเรียบเรียงไว้ ผมว่า คนทำ ทำไม่ถูก กรมการศาสนาไม่ให้เกียรตินักวิชาการที่ตายไปแล้วเลย

No comments: