Tuesday, April 03, 2007

ยุคนี้ การศึกษาต้องแลกกับเงิน สังคมจะเหลืออะไร

ช่วงนี้วุ่นๆเรื่องเด็กเข้าเรียนมัธยม ๑ ก็มีข่าวลือว่า การฝากเด็กนักเรียนให้เข้าได้นั้น โรงเรียนนั้นอย่างน้อยต้องสองแสน โรงเรียนนี้สามแสนอัพ อีกสองสามโรงเรียนต้องคนละห้าแสนเท่านั้น

หากเป็นเรื่องจริง และหากว่าบางแห่งมีการเอาเงินเข้ากระเป๋าบางคน ไม่ได้เข้าโรงเรียนหรือส่วนรวม ก็เป็นเรื่องน่าสมเพชกับปรากฎการณ์นี้ในสังคมไทย มีเรื่องเล่าว่า บางโรงเรียนมีนโยบายหาเงินเข้าโดยเฉพาะ อย่างบางแห่งที่เรียกห้าแสน

เมื่อการศึกษาต้องแลกกับเงินแล้วคุณความดีของครู(ผู้บริหารสถานศึกษา) มันจะเหลือให้สังคมไทย (ทั้งผู้ปกครองและเด็ก)มีศรัทธาได้อย่างไร
เราไม่อยากจ่าย แต่บางคนก็พร้อมที่จะจ่าย

แต่โชคยังดีที่ยังมีครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาอีกเป็นส่วนมากที่ไม่ได้เข้าข่ายที่ว่า

วันก่อนดูทีวีเห็นข่าวว่ากระทรวงศึกษาจะสร้างโรงเรียนเพิ่มอีกห้าแห่งในกรุงเทพฯ ก็ดีครับ แต่ก็ต้องพัฒนาโรงเรียนหลายๆแห่งให้มีมาตราฐานสูงขึ้นตามโรงเรียนแนวหน้าไปด้วยเหมือนกัน

No comments: